พื้นฐาน Python


Python คืออะไร? ทำไมต้องเรียน?

เนื้อหาในคอร์ส

  ติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้เขียน Python
Available in days
days after you enroll
  เรียนรู้เกี่ยวกับ Python ตอบคำถามว่า Python คืออะไร!
Available in days
days after you enroll
  การใช้งาน Python ลงมือเขียนโค้ดบรรทัดแรก!
Available in days
days after you enroll