Bootcamp ลดงานด้วย Python แบบวิดีโอ


เรียนรู้ไปกับคอร์สเรียน 8 คลาสที่ปรับให้เรียนรู้ผ่านวิดีโอได้ด้วยตัวเอง!

เนื้อหาในคอร์ส

  ติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้เขียน Python
Available in days
days after you enroll
  สัปดาห์ 1: พื้นฐานสำคัญ โครงสร้างข้อมูล และการเขียนคำสั่ง
Available in days
days after you enroll
  สัปดาห์ที่ 2: Library คำสั่งสำเร็จรูป, Control Flow การควบคุมการทำงาน, Function & Module การนำคำสั่งไปใช้ต่อ
Available in days
days after you enroll
  สัปดาห์ที่ 3: การสร้างโปรแกรมทำงานกับไฟล์ โฟลเดอร์
Available in days
days after you enroll
  ึคลาสที่ 3: Python ทำงานกับ Excel
Available in days
days after you enroll
  คลาสที่ 5 เก็บข้อมูลหน้าเวป
Available in days
days after you enroll
  คลาสที่ 6: การใช้ Selenium ควบคุมเวปไซต์ / บราวเซอร์
Available in days
days after you enroll
  สัปดาห์ที่ 7: การใช้ Pyautogui สร้างคลิกบอททำงานรอบตัว
Available in days
days after you enroll
  สัปดาห์ที่ 8: การรวมคำสั่งเป็น Module เก็บข้อมูลจากเวป Shopee
Available in days
days after you enroll

This course is closed for enrollment.