คอร์สวิดีโอออนไลน์

Excel Automation with Python

จัดการข้อมูลตาราง เตรียมให้พร้อมใช้งาน วิเคราะห์ จนถึงการสร้างกราฟ

จัดการข้อมูลตารางจากเปิดไฟล์ Excel จนทำงานครบลูปเป็นอัตโนมัติ

เรียนพื้นฐานคำสั่ง Pandas สำหรับการจัดการข้อมูลตารางตั้งแต่เปิดไฟล์ ดึงข้อมูล จนไปถึงการนำไปใช้สร้างเป็นรายงานตามต้องการ ด้วยเครื่องมือหลักอย่าง Pandas ที่ช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นไปได้ง่ายๆ และครอบคลุมตั้งแต่การใช้งานพื้นฐานจนไปถึงในการใช้ในเชิง Data Science

Pandas


เครื่องมือในการจัดการข้อมูล เก็บ ดึง คำนวน จะบน Excel, CSV, TSV จะทำระบบอัตโนมัติ หรือจะใช้วิเคราะห์ข้อมูลก็ได้หมด!

Ezsheets


เครื่องมือในการจัดการ Google Sheets แก้ไขข้อมูล ดึงข้อมูล นำไปใช้ต่อ อัพเดทข้อมูล ทำได้กับทุกชีทที่คุณทำงานด้วยได้

เนื้อหาในคอร์ส

เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การนำข้อมูลตารางในรูปแบบต่างๆ มาใช้งาน, การเตรียมข้อมูลก่อนการนำมาใช้งาน, การเรียกใช้ข้อมูลในตารางที่ต้องการ, การนำข้อมูลมาคำนวณ และทำงานด้วย จนไปถึงการสร้างรายงานในรูปแบบที่สนใจ

  เกี่ยวกับคอร์ส
Available in days
days after you enroll
  โปรแกรมที่ใช้งาน
Available in days
days after you enroll
  นำข้อมูลจาก Excel มาใช้งาน
Available in days
days after you enroll
  ตั้งค่า Column, Row และการใช้เพื่อดึงข้อมูล
Available in days
days after you enroll
  การเช็คข้อมูลใน DataFrame
Available in days
days after you enroll
  การเช็คประเภทข้อมูลในตาราง
Available in days
days after you enroll
  ทำงานกับข้อมูลใน DataFrame
Available in days
days after you enroll
  การใช้งาน For Loop เพื่อเข้าถึงทุกข้อมูล
Available in days
days after you enroll
  การคำนวนข้อมูลจากหลาย DataFrame
Available in days
days after you enroll
  การรวม DataFrame
Available in days
days after you enroll
  จัดการกับข้อมูลซ้ำ
Available in days
days after you enroll
  การจัดการกับข้อมูล NaN
Available in days
days after you enroll
  จัดเรียงลำดับข้อมูล
Available in days
days after you enroll
  บันทึกไฟล์ Excel
Available in days
days after you enroll
  การทำงานกับข้อมูลใน Google Sheet
Available in days
days after you enroll
  Data Handling & Preparation การจัดการปรับแต่งข้อมูลก่อนใช้งาน
Available in days
days after you enroll
  Data Wrangling: การจัดการ Index, เชื่อมข้อมูล, Pivot ข้อมูล
Available in days
days after you enroll
  Plotting and Visualization
Available in days
days after you enroll

"Excel Automation with Python จะช่วยให้ทุกคนเริ่มใช้ Python เพื่อจัดการข้อมูลตารางได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบบมีผลงานลงมือทำจริง"ผู้สอน ซิปป้า, สิปปานนท์ วิชิรมาลา

แอดมินเพจ และ Yotube: Ultimate Python